Gaz Bağlılık Kampanyası

Bursagaz ve Kayserigaz Müşterileri için İlk Ay Denemesi Bedava İnternet.

HIZ:


ile Neler Yapılabilir?

  • •Fiyatlarımıza KDV ve ÖİV dahildir. • Kampanyalı fiyatlar 12 ay abonelik taahhüdü verilmesi durumunda geçerlidir. • Kampanya sadece yeni başvuru yapmış olan ve Bursa veya Kayseri’de ikamet eden Bursagaz ve Kayserigaz müşterisi için geçerli olup, mevcut Millenicom müşterileri bu kampanyadan faydalanamaz. • Millenicom hizmeti Türk Telekom altyapısı üzerinden sunulmaktadır. •Tarifelerde belirtilen hızlar, hizmetin alınacağı noktadaki altyapıya göre değişebilir ve alt yapının desteklediği en yüksek hızda hizmet alınır. • Kampanya kapsamında sunulan hizmet bedeli, Müşterinin seçtiği tarife üzerinden Millenicom tarafından hesaplanarak, İnternet ve Telefon Hizmetleri için hizmet alınan ayın sonunda faturalandırılır. • Millenicom, modem/cihaz markası, modeli ve taahhüt kapsamı dışında yer alan ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Millenicom, stok durumuna ve müşterinin altyapısına göre modem marka ve türünü belirleme hakkına sahiptir.• Kampanya kapsamında faturalandırma e-arşiv fatura sistemi üzerinden yapılacak ve elektronik ortamda gönderilecektir. • Bu kampanyaya katılan müşterilere faturalar posta yoluyla gönderilmeyecek olup, müşteri işbu kampanya süresi boyunca faturalarını e-arşiv fatura olarak almak istediğini beyan ve kabul eder. • E-arşiv fatura kampanya girişinde ve taahhütnamede müşterinin beyan ettiği e-posta adresine gönderilecektir. • Müşterinin beyan ettiği e-posta adresi bilgisinin doğruluğu müşterinin sorumluluğundadır. • Müşteri kampanya süresince e-arşiv fatura almak istemez ise, bu talebini her zaman Millenicom çağrı merkezine bildirebilir. • Bu halde faturalar müşteriye posta yolu ile gönderilecektir. • Telefon Her Yöne paketlerindeki dakikalar şehir içi, şehirlerarası, STH, GSM, Uluslararası 1.kademe sabit görüşmeleri için geçerlidir . • Gün boyu kullanabilen bedava dakikalar, şehir içi, şehirlerarası, STH, 444 özel servis numaralarına yapılan aramaları kapsar ve aylık 50 farklı numara ve alınan pakete göre 500 veya 3.000 dk kullanım ile sınırlıdır. • Müşterinin aldığı paket ve kampanyalarla ilgili doğacak damga vergisi bir defaya mahsus ilk faturaya yansıtılır. • Kampanya kapsamında, 120 TL bedelindeki evde kurulum hizmeti hediye olarak sunulacak ve müşterinin bu hizmeti alması ile birlikte, müşterinin onayı ile hizmet sunumuna başlanacağı için tüketici hukuku mevzuatından kaynaklanan yasal cayma hakkı kullanılamayacaktır. • Kampanya kapsamında telefon hizmeti için 20 TL, internet hizmeti için 216 TL olan aktivasyon ücreti hediyedir. • Adil Kullanım Politikası Uygulaması gereğince, dönem içinde tarifelerde belirtilen Adil Kullanım Noktası'nın (AKN) aşılması durumunda, kullanım hızı tarifeye bağlı olarak sınırlandırılacak ve dönem sonunda normal hızına dönecektir. • 8 Mbps’e kadar olan paketler 3 Mbit/sn, 16 Mbps’e kadar olan paketler 5 Mbit/sn, 24 Mbps’e kadar olan paketler 8 Mbit/sn, 50 Mbps’e kadar olan paketler 16 Mbit/sn, 100 Mbps’e kadar olan paketler 24 Mbit/sn olarak sınırlandırılacaktır. • 02:00 – 08:00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımları AKN’ye dahil değildir. • AKN’nin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın, 02:00 – 08:00 saatleri arasında hız kısıtları uygulanmayacakve söz konusu saat aralığında müşteri tarifesine uygun hızda hizmet alacaktır. •Aboneliğin mesafeli olarak veya işyeri dışında yapılması halinde, müşterinin cezai şart ödemeden yasal cayma hakkı bulunmaktadır. • Cayma hakkı, müşterinin sözleşmeyi imzalamasından itibaren on dört gün içerisinde kullanılabilir. • Müşteri, cayma bildirimini yazılı olarak Millenicom’un yukarıda yer alan adresine veya faks numarasına göndermeli, varsa teslim aldığı ekipmanı on gün içerisinde Aras Kargo'nun herhangi bir şubesine Millenicom ödemeli olarak iade etmelidir. • Örnek cayma formu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ekinde yer almaktadır. • Belirtilen süre(ler) içerisinde cayma hakkının kullanılmaması halinde cayma hakkı sona erecektir. • Müşterinin faturalarını ödeme konusunda temerrüde düşmesi halinde Millenicom Şirket prosedürlerine uygun olarak Müşteriye faturaların ödenmesi gerektiği konusunda bilgi verir, tahakkuk eden bedelin ödenmemesi halinde yasal uyarı ve fesih mektubu mevzuata uygun şekilde müşteriye gönderilir. • Müşteri tarafından yasal uyarı ve fesih mektubunun tebliğinden itibaren verilen yasal süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde Millenicom borcu hukuki yollarla tahsil etme, hizmetleri kısıtlama, durdurma ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bildirimle feshetme hakkına sahiptir. • Cihaz taksitleri bitmeden aboneliğin iptal edilmesi durumunda, kalan cihaz taksitleri son faturaya yansıtılacaktır. • Aboneliğinin taahhüt süresi dolmadan herhangi bir sebeple, müşteri tarafından yahut müşteriden kaynaklanan bir nedenle Millenicom tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar kampanya kapsamında faydalanılmış olan indirim ve hediye tutarları ile varsa cihazların kalan taksitleri ile cihazlar için verilmiş indirimler müşterinin son faturasına eklenecektir, ancak taahhüt sonuna kadar müşteriden tahsil edileceği belirtilen ve henüz tahakkuk etmemiş ücretlerin toplamı olan tutar daha düşük ise sadece bu tutar faturaya yansıyacaktır. • Telefon aboneliğinin taahhüt süresinden önce iptal edilmesi durumunda her iki hizmet de iptal edilecek olup, her iki hizmet bakımından da taahhüde aykırılık gerçekleşmiş olacaktır. • İnternet aboneliğinin herhangi bir sebeple aktif edilememesi halinde sabit telefon aboneliği de iptal edilecektir. • Uyuşmazlıkların çözümünde müşteri, hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu tüketici sorunları hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabilir. • Usule ilişkin hususlar hakkında Abonelik Sözleşmesi'ndeki hükümler geçerlidir. •Millenicom, müşterileri ile çağrı merkezi, kısa mesaj, sosyal medya hesapları ve diğer dijital iletişim yolları ile irtibata geçme hakkına sahiptir. EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ: • Gaz Bağlılık Kampanyası En Uygun Fiyat Garantisi uygulaması, yalnızca Gaz Bağlılık Kampanyası’ndan faydalanan Millenicom müşterileri için geçerli olup, mevcut Millenicom müşterileri bu kampanyadan faydalanamaz. • Gaz Bağlılık Kampanyası’ndan faydalanan müşterilerin, kampanya deneme süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde diğer İnternet Servis Sağlayıcılardan aynı koşullarda sunulan daha uygun fiyatlı bir teklif bulunduğunu Millenicom’a iletmesi gerekmektedir. Aşağıda sayılan koşulların sağlandığı hallerde, geriye dönük maksimum 2 ay süresince diğer işletmeci kampanyası ile Millenicom müşterisinin faydalandığı kampanya arasındaki ücret farkı, müşterinin faturasından düşülecektir. • Müşterinin daha uygun fiyatlı olduğunu ilettiği tarife içeriği ile Millenicom’dan alınan tarife içeriğinin aynı olması gerekmektedir. • Fiyat karşılaştırması yaparken şu hususlara göre karşılaştırma ve değerlendirme yapılacaktır: o En uygun fiyat garantisi kapsamında karşılaştırmada yalnızca İnternet Servis Sağlayıcıların resmi web sitesindeki fiyatlar dikkate alınır. Bu servis sağlayıcılarının bayilerinin sunduğu ücretler karşılaştırmaya dahil değildir. o Fiyat karşılaştırması yapılırken sabit telefon ve internet paketleri ayrı ayrı incelenir. Müşteri faturasına yansıyan toplam fatura üzerinden karşılaştırma yapılmaz. o El ilanı, broşür, kampanya posteri gibi belgelerde yer alan fiyatlar karşılaştırmada kullanılamaz. o Sabit telefon aboneliğine ilişkin fiyat karşılaştırmasında; karşılaştırma yapılan tarifelerin aynı yönlere yapılan aramaları içermesi ve rakip firmanın müşteri kullanımına en az Millenicom kadar telefon dakika paketi sunuyor olması gerekmektedir. o İnternet aboneliğine ilişkin fiyat karşılaştırmasında hız ve AKN değerleri aynı olmalıdır. o Rakip firmanın sunduğu belirli aylarda ücretsiz/bedava veya indirimli tarifelerde karşılaştırma yapılırken taahhüt süresi üzerinden aylık ortalama fiyat baz alınır. o Karşılaştırma yapılırken internet paket ücreti ve yalın erişim ücreti toplamı esas alınır. o Modem ve diğer cihazlar, kurulum, ek hizmetler ve her türlü katma değerli servis karşılaştırmaya dahil edilmemektedir. o Karşılaştırılacak farklı operatör tarifesine ait taahhüt süresi, Millenicom teklifinin taahhüt süresine eşit ya da daha kısa olması gerekmektedir. o TV ve cihaz içeren paketler karşılaştırmaya dahil edilmeyecektir. • Müşterinin daha uygun olduğunu ilettiği kampanyayı, diğer işletmeci imzalı kampanya formu ile veya bunun mümkün olmadığı hallerde söz konusu işletmecinin resmi web sitesinde bulunduğunu, web sitesi url’si görünecek şekilde ekran görüntüsü almak ve Millenicom’a iletmek suretiyle göstermesi gerekmektedir. Müşterinin söz konusu farklı işletmecinin daha uygun kampanyasının bulunduğunu, koşullarda belirtilen şekillerde kanıtlayamaması halinde, müşteri “En Uygun Fiyat Garantisi”nden yararlanamayacaktır. • Müşterinin yukarıda sayılan evrak, başvuru formu veya resmi web sitesi ekran görüntüsü ile Millenicom’a info@milleni.com.tr mail adresi veya 02127097030 numaralı fax adresine, kampanya deneme süresi bitimindeki 30 gün içerisinde başvurması gerekmektedir. Başvuruda evraklarla birlikte müşteri adı soyadı, müşteri no, GSM no ve talep detaylarının hepsi bulunmalıdır. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınamayacaktır. • Müşteri farklı işletmecide aynı koşullarda daha uygun fiyatlı tarife bulunduğunu yukarıda belirtilen şekillerde kanıtlaması ve müşterinin bu nedenle kampanya deneme süresi bitimindeki 30 günlük süre içerisinde abonelik iptali talep etmesi halinde, müşteriye taahhüt sonlandırma bedeli yansıtılmayacaktır. • Müşterinin gerekli koşulları sağlayarak yaptığı başvurulara istinaden, talebine ilişkin bilgilendirme müşteriye kısa mesaj ile yapılacaktır. Müşterinin en uygun fiyat garantisi için yaptığı başvuruda ilettiği GSM numarasına mesaj gönderilecektir. • Müşterilerin kanıtladıkları uygun fiyatlı teklif için yalnızca bu talep ile Millenicom’a başvuru yapan müşteriler işbu “En Uygun Fiyat Garantisi”nden yararlanabilecek olup, Millenicom hiçbir şekilde diğer müşterilere söz konusu “En Uygun Fiyat Garantisi” kapsamındaki indirimleri sağlamayı taahhüt etmemektedir.
  • Diğer Ücretler: İnternet Nakil Ücreti : 29 TL, İnternet Borçtan Kapatma Açma Reaktivasyon Ücreti: 24,90 TL, Hat Dondurma: 29 TL
  • Kampanyasız Tarife Ücretleri Yalın 8 Mbps'e kadar ADSL (Limitsiz)- 240 TL Yalın 12 Mbps'e kadar ADSL (Limitsiz)- 245 TL Yalın 16 Mbps'e kadar ADSL (Limitsiz)- 250 TL Yalın 24 Mbps'e kadar VDSL/Fiber (50 GB AKN)- 109 TL
  • Ön Bilgilendirme ve Başvuru Formu için tıklayınız

Kampanyadan 15 Ocak 2018 – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında belirtilen sürelerde abonelik sözü veren, başvurusunu yeni yapmış olan ve Bursa veya Kayseri’de ikamet eden Bursagaz ve Kayserigaz müşterisi için geçerli olup, mevcut Millenicom müşterileri bu kampanyadan faydalanamaz. Kampanyadan faydalanan müşterilerimize ilk ay abonelik iptali talebinde bulunmaları halinde, kurulum ve aktivasyon ücreti ile taahhüt sonlandırma (cayma) bedeli yansıtılmayacaktır. Modem alan müşterilerimiz ilk ay abonelik iptali talebinde bulunmaları halinde modem ücretinin kalan taksitlerini tek seferde ödeyeceklerdir

Kampanya sadece yeni başvuru yapmış olan ve Bursa veya Kayseri’de ikamet eden Bursagaz ve Kayserigaz müşterisi için geçerlidir. 

 

Bireysel Müşteri Hizmetleri’nden tarife danışmanınız sizi 24 saat içinde arayacaktır. Seçmiş olduğunuz tarife ve abonelik süreciniz ile ilgili sizi bilgilendirerek, abonelik sürecinizi onayınız ile birlikte başlatacaktır. Tarife danışmanımız aynı zamanda tüm süreç için sizi bilgilendirecektir.

Millenicom aboneliğiniz süresince en çok ihtiyacınız olan konularda 0850 333 0 333 Bireysel Müşteri Hizmetlerinden veya 0539 333 0 333 Whatsapp Destek Hattından destek alabilirsiniz.

Aboneliğinizin başlangıcında size ulaşacak ilk faturanız, abone olduğunuz ayın son günü kesilecektir. Bu faturanız, abone olduğunuz ay boyunca almış olduğunuz hizmet ücretlerini içerecektir. Kampanya kapsamında modem talep edildiyse, modem taksidi ilk ilk faturaya yansıtılacaktır. Ayrıca abone olunan paket ve kampanyalarla ilgili doğacak damga vergisi bir defaya mahsus ilk faturaya yansıtılır.

Kampanya kapsamında internet hizmeti için işletmeci değişikliği sebebiyle abonenin ödemesi gereken 500 TL’ ye kadar taahhüt bozma bedeli, Millenicom tarafından karşılanacak olup bu tutar abonenin ilerleyen dönemlerdeki aylık faturalarına indirim olarak yansıtılacaktır. Bu indirimin faturaya yansıtılabilmesi için abone, eski işletmeciden gelen taahhüt bozma faturasını aktive olduğu tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde 0212 325 66 16 numaralı faksa veya info@milleni.com.tr mail adresine TCKN bilgisi ile birlikte göndermelidir. İlgili dokümanın Millenicom’a ulaşmasını takiben ibraz edilen faturada yer alan taahhüt bozma bedeli abonenin ibraz sonrasında çıkacak faturalarına indirim olarak yansıtılacaktır. Aboneye yansıtılacak indirim nedeniyle faturanın basılmaması durumunda abone SMS ile bilgilendirilecektir.

Kampanyadan faydalanan müşterilerimize ilk ay abonelik iptali talebinde bulunmaları halinde, kurulum ve aktivasyon ücreti ile taahhüt sonlandırma (cayma) bedeli yansıtılmayacaktır. Modem alan müşterilerimiz ilk ay abonelik iptali talebinde bulunmaları halinde modem ücretinin kalan taksitlerini tek seferde ödeyeceklerdir. Aboneliğinin 1. aydan sonra, taahhüt süresi dolmadan herhangi bir sebeple, müşteri tarafından yahut müşteriden kaynaklanan bir nedenle Millenicom tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar kampanya kapsamında faydalanılmış olan indirim ve hediye tutarları ile varsa cihazların kalan taksitleri müşterinin son faturasına eklenecektir, ancak taahhüt sonuna kadar müşteriden tahsil edileceği belirtilen ve henüz tahakkuk etmemiş ücretlerin toplamı olan tutar daha düşük ise sadece bu tutar faturaya yansıyacaktır.

Başka bir paket önerelim mi?

Aklındaki soruları cevaplayabiliriz.

0850 333 0 333 Arayın