BTK Nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan BTK, Türkiye'de telekom sektörünü denetleyen ve düzenleyen kurumdur. Bu kurum, telekomünikasyon sektöründe firmalar arası rekabetin düzenlemesi ve denetlenmesi görevinin bağımsız bir otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 2000 yılında “Telekomünikasyon Kurumu” adı ile kurulmuştur. 2008 yılında, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirilmiştir. BTK aynı zamanda Türkiye'deki ilk sektörel düzenleyici kurumudur.

 

BTK’nın Açılımı Nedir?

 

Türkiye’nin ilk düzenleyici kurumu olma unvanını taşıyan BTK’nın açılımı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum’u, ülkemizin sınırları içinde, telefon, sabit internet, mobil internet, fiber internet, televizyon, radyo, bilgisayar gibi tüm geleneksel ve yeni nesil medya araçlarını içeren aynı zamanda telekomünikasyon alanın konusu olan başlıklarda hem düzenleyici hem de denetleyici yetkiye sahiptir.


 

BTK’nın Görevleri ve Amacı Nedir?

 

Geçtiğimiz yirmi yılda iletişim teknolojileri alanında gözle görülür değişim ve ilerleme gözlemlenmekte ve bu değişim ve ilerleme daha da hızlanarak devam etmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran uygulamaların ve teknolojiler toplumumuza sunulmakta, aynı zamanda da haberleşme ve kişisel verilerin korunması gibi özgürlüklere yönelik riskler artarak devam etmektedir. Bilgi Teknolojileri kurumu bu tehditlerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Bu konuya bağlı olarak BTK görev ve yetkilerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz ;

 

 Tüketiciyi koruya görevi kapsamında; 

 1. Son kullanıcının veri ve özgürlükleri korumak,
 2. Topluma eşit hizmet alabilme hakkını sağlamak,
 3. Şeffaflığı sağlamak ve ilgili konular hakkında zamanında ve doğru bilgilendirme yapmak
 4. Abonelik sözleşmelerinin içerik ve denetimini gerçekleştirmek
 5. Hizmet kalitesini sağlamak ve düzenli olarak denetlemek
 6. Kişisel verilerin işlenmesi, gizliliğin korunması gibi konularda düzenleme yapmak ve bu hususları düzenli olarak denetlemek
 7. Elektronik haberleşme ağını temin eden ve telekomünikasyon hizmetleri sunan şirketlere ait hak ve yükümlülükleri bakanlığın stratejisi ve hedeflerine istinaden düzenlemek ve buna ilişkin yeni düzenlemeler çıkartmak
 8. Kullanıcılara sağlıklı internet kullanım alışkanlığı yaratmak

 

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için; 

 1. Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sayısının arttırılarak gerekli rekabet ortamını oluşturmak
 2. Elektronik haberleşme sektöründe güven ortamını oluşturmak
 3. Yerli ve yabancı yatırımını teşvik etmek
 4. Elektronik haberleşme ve telekomünikasyon sektöründe gelişim sağlamak ve bu kapsamda ülkeye ait kaynakları etkin ve verimli kullanmak
 5. Sektör dinamiklerini ve gelişmeleri yakından takip edip bu verileri düzenli bir şekilde raporlamak ve yayınlamak

BTK, yeni nesil internet kullanıcılarına doğru mecralar ve doğru iletişim tonu ile hitap etmeyi de amaçlamaktadır. Kurum, https://internet.btk.gov.tr/ adresi üzerinden güvenli internet kullanımı ve Türkiye’de İnternet Hukukuna dair bir çok farklı kaynak sunar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internet kullanıcılarını bilinçlendirerek sağlıklı bir internet kullanım alışkanlığı yaratmayı amaçlamaktadır.

 

BTK'ya Şikayet Nasıl İletilir?

BTK, tüketiciyi korumak ve onun yanında olmak adına yürüttüğü bir çok çalışmanın ve elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirdiği düzenleme ve denetim prosedürlerinin yanı sıra bu firmalarla ilgili şikayet ve önerilerin web sitesi üzerinden kuruma bildirilmesine de olanak sağlar. Tüketiciler https://tuketici.btk.gov.tr/adresine girerek Tüketici Mevzuatları hakkında da bilgi sahibi olabilir ve tüketici adına kayıtlı tüm teknolojik cihazlar hakkında da bilgi alabilir.

 

 

BTK Akademi Nedir?

 

BTK Akademi, 2017 yılında, elektronik haberleşme sektörüne ve ülkemize katkı sağlayacak bir eğitim merkezi oluşturulmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulmuştur.

Kurulduğu günden beri ülkeye katkı sağlayan, bilinir ve güvenilir bir eğitim merkezi olarak yol gösterici rolünü üstlenmeyi hedeflemektedir.

BTK Akademi bünyesi altında gerçekleştirilen eğitim ve sertifika programları, uzman eğitmenlerin, üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşların, ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşların katkıları ile hazırlanmaktadır.

BTK Akademi’nin sunmakta olduğu hizmet ve hedeflerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz,

 

 • Bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırıp bilgiyi halka ulaştırmak,
 • İletişim teknolojilerinin bilinçli ve etkin kullanılmasına yönelik kullanıcıları bilinçlendirmek
 • Başta genç ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminde elektronik haberleşme konusunda farkındalıklarını arttırmak,
 • Düzenlenen sınıf içi ve online eğitim sertifika programlarıyla, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan kaliteli iş gücünün üretilmesine katkı sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği yaparak bilginin yönetimi ve aktarımında söz sahibi olmak,
 • Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ve güncel bilgileri kullanıcılara aktarmak,

 

BTK Akademi, bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırmak ve çok daha fazla kişiye ulaşabilmek amacıyla birçok bilgiyi ücretsiz bir biçimde sunmaktadır. BTK Akademi 16 yaşından büyük olmak herkesin başvuru ve katılımına açıktır.

BTK Akademi kapsamında sınıf içi, e-öğrenme ve program olmak üzere toplam üç farklı program kanalı yer almaktadır. Eğitim dili tercihe göre İngilizce ya da Türkçe olarak sunulmaktadır.

Kullanıcılar, BTK Akademi portalı üzerinden dilediği kategoride seçim yapabilmektedir. Bu kategoriler kapsamında başlangıç, orta, ileri ya da herkes için olan eğitim seviyelerinden tercihi yönünde seçim gerçekleştirebilir.

PHP yazılım, PYTHON programlama, Javascript, SQL, Big Data, Blockchain, algoritma Tasarımı, 5G, siber güvenlik alanlarında bulunan birçok online eğitime erişim sağlamak mümkündür. Aynı zamanda yazılım dışında proje yönetimi ve liderlik konularında da farklı eğitim seçenekleri bulunmaktadır.

Kullanıcılar BTK Akademi’nin sunduğu proje ve eğitimlerden yararlanmak için www.btkakademi.gov.tr adresi üzerinden eğitim portalına giriş yapılabilir ya da e-devlet üzerinden BTK Akademi’ye başvuruda bulunabilir. İlgili web sitesinde yer alan eğitim kataloğu sekmesinden ise tüm eğitim başlıkları kolaylıkla incelenebilmektedir.