RAM, bilgisayarın daha hızlı şekilde çalışmasını sağlayan bir bileşendir. Birçok bileşende olduğu gibi bilgisayar kullanıcılarının bilgi sahibi olmak istediği konulardan biri de RAM'in ne olduğu ve ne işe yaradığıdır. Tüm bilgisayar sistemlerinin içinde RAM sistemi vardır. Cihazda takılı olan RAM ne kadar güçlü ise bilgisayar da o kadar hızlı çalışacaktır. Bu kapsamda geliştirilmiş farklı RAM çeşitleri öz konusudur.

RAM, bilgisayarda kısa süreli hafıza görevini üstelenen bir sistemdir. Bilgisayarı hissedilir derecede hızlandıran söz konusu sistem, bilgisayar satın alırken aranan özelliklerin başında gelir. Geçici olarak RAM üzerinde depolanan veriler sisteme işlendikten sonra silinir. Silinen verilerin yerine yeni veriler getirilir ve döngü bu şekilde devam eder.

RAM, elektronik cihazların kısa süreli hafıza gereksinimini karşılayan bir sistemdir. İnternet tarayıcıları, işletim sistemleri, video oyunlar, dizi ve film gibi bütün araçlar RAM üzerinden geçerek kullanıcının hizmetine sunulur. Söz konusu sistemin direkt olarak sabit sürücüye ulaşması yolu ile de sistem işletilebilir. Fakat bu durumda sistemin yavaşlaması durumu ortaya çıkar. RAM üzerinden geçen tüm veriler, sistemin çok daha hızlı şekilde yürütülmesini sağlar.

RAM teknolojisinde de zaman içerisinde çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Günümüzde ortaya çıkan SSD teknolojisi ile sabit disk hızlarında önemli oranda artış yaşanmıştır. Sürekli olarak kendini yenileyen sabit disk teknolojisinde de önemli gelişmeler yaşansa da RAM'in sağladığı avantajları sağlayamaz. Bileşenler arasında bir köprü vazifesi gören RAM sayesinde hiçbir gecikme yaşanmadan sistem döngüsünün yürütülmesi mümkündür.

 

RAM Ne İşe Yarar?

Yukarıda da değindiğimiz gibi RAM'in asıl görevi bilgisayar sistemlerinin daha hızlı çalışmasını sağlamaktır. Direkt olarak RAM üzerine gelen veriler, bu süzgeçten geçerek ana belleğe ulaştırılır. Bu nedenle RAM ne kadar güçlü ise bilgisayar sistemi de o kadar hızlı olacaktır. RAM'in önemlini ve ne işe yaradığını bilen kullanıcılar elektronik cihaz satın alırken öncelikle cihazın RAM seviyesine bakarlar.

 

RAM Çeşitleri Nelerdir?

Bilgisayar sistemlerinde yaşanan gelişmeler, beraberinde RAM çeşitliliğinin de artmasına neden olmuştur. Bilgisayar sisteminin özellikleri göz önünde bulundurularak geliştirilen sistem sayesinde kullanıcının beklentilerine en iyi şekilde cevap verilmeye çalışılır. Bu kapsamda yaygın olarak kullanılan RAM çeşitlerini aşağıdaki başlıklarımızda görebilirsiniz.

 

Statik RAM (SRAM)

Ana RAM çeşitlerinden biri olan SRAM, ilk olarak 1990'lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. RAM'in statik olarak adlandırılmasının temel nedeni kesintisiz güç aktarımı sağlamasıdır. Geçici depolama özelliği sağlayan bu RAM'ler, DRAM sistemlerine nazaran daha küçük kapasiteye sahip olmasına rağmen daha pahalıdır. Yazıcı, dijital kamera ve yönlendiricilerde SRAM'in yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz.

 

Dinamik RAM (DRAM)

Ana RAM çeşitlerinden ikincisi olan DRAM, özellikle 1970-1990 arasında yaygın olarak kullanılmıştır. İçindeki güç aktarımının sürekli olarak yenilenmesi gereken sistem, yüksek kapasiteye sahiptir. Maliyeti de SRAM'e nazaran daha ucuz olan sistem, yüksek oranda güç tüketir. Ağ donanımları ve video oyun konsollarında yaygın olarak kullanılan bir RAM çeşididir.

 

Eş Zamanlı Dinamik RAM (SDRAM)

1993 yılında geliştirilmiş olan bu sistem, günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. İsminde geçen eş zamanlı ibaresi, sistemin işlemci saatiyle eş zamanlı olarak çalışmasını ifade eder. Sistem, işlemci saat döngüsü ile kendi saat döngüsü ile işleyebilir. Bu sayede veri transfer hızı dengelenerek sistemin çok daha iyi bir performans sergilemesi sağlanır. Bilgisayar bellekleri ve video oyun konsollarında yaygın olarak kullanılan bir RAM çeşididir.

 

Çift Veri Hızlı Eş Zamanlı Dinamik RAM (DDR SDRAM)

DDR teknolojisinden önce SDR teknolojisi kullanılırdı. SDR bir saat işaretinde bulunan ve bunun yükselen kenarında işlem yapan bir sistemdir. DDR ise alçalan ve yükselen kenarlarda işlem yapma kabiliyetine sahiptir. Kısacası SDR saniyede 1 işlem yaparsa DDR saniyede 2 işlem yapar. Söz konusu sistem bilgisayar belleklerinde yaygın olarak tercih edilir.

 

Çizimsel Çift Veri Hızlı Eş Zamanlı Dinamik RAM (GDDR SDRAM)

GDDR SDRAM ilk olarak 2003 yılında hayatımıza girmiştir. Ekran kartlarına önemli oranda katkı sağlayan sistem, özellikle güç gerektiren oyunları çalıştırmak için bir ihtiyaçtan ziyade bir zorunluluktur. DDR RAM çeşitlerinde olduğu gibi GDDR SDRAM türlerinde de GDDR2 ve GDDR5 gibi çeşitlenme söz konusudur.

GDDR SDRAM ile DDR SDRAM arasındaki temel fark, DDR SDRAM'in çok az bir gecikme ile çok hızlı işlem yapması gerekir. GDDR SDRAM'lerde ise esas olan, gecikmeden ziyade yapılan işlemin sayısıdır. Kısacası DDR'yi iki şeritli bir yola benzetirsek GDDR dört şeritli bir otoban gibidir.

 

Bilgisayar RAM'i İle Telefon RAM'i Arasındaki Fark Nedir?

Bilgisayar ve telefon sistemlerinde RAM kullanımı bir zorunluluktur. Günümüzde kullanılan birçok bilgisayar sisteminde DDR RAM kullanılır. Mobil cihazlarda kullanılan RAM türlerinin ise daha az güç tüketimi yapması gerekir. Bu nedenle kullanılan RAM çeşidi LPDDR'dir.

Mobil cihazlarda kullanılan fiziksel alan bilgisayarlardan daha kısıtlıdır. Bu nedenle içerisinde bulunan parçaların soğuması daha zordur. Sayılan nedenlerden dolayı telefonlarda daha küçük boyutta, daha kısa sürede daha hızlı işlem yapabilen ve donanım ya da bellek parçalarının ısınmasına neden olmayan RAM çeşitlerine ihtiyaç duyulur. İki sistem arasındaki temel fark da bu şekilde açıklanabilir.