Yirmi yılı aşkın bir zamandır internet, toplumu ve ekonomiyi ağ altyapısı ve iletişim ile donatmıştır. Küresel olarak bilgi ve medya paylaşımı hızla artmış, kablosuz geniş bant teknolojisinin gelmesiyle beraber ise çok daha düşük maliyetle çok daha üstün hizmet sunan bir internet yaklaşımı popülarite kazanmıştır. Gömülü cihazlarla veri toplayarak internetin kullanılması ise bambaşka bir alan açmıştır. Özellikle nesnelerin interneti olarak karşımıza çıkan bu kavramla birlikte, tüm nesneler birbiriyle iletişime girebilen ve topladıkları verileri birbirlerine ileterek muazzam bir ağ kurabilen ögeler haline gelmiştir.

"Nesnelerin İnterneti nedir?" sorusu pek çok kesim tarafından merak edilir. Gerçekten de hem donanım hem de yazılım anlamında yüksek teknolojiler gerektiren bu sistem, farklı nesnelere anlam yükleyen inovatif sistemlerden biri olarak tanımlanabilir. Nesneler, algılayıcı sensörlerle veri toplayabilir hale getirilerek, Wi-Fi, Bluetooh, Zigbee gibi teknolojilerle söz konusu verileri aktarabilir duruma geçer. Bu sayede nesnelerin internetine dahi olmuş olurlar. Bazı nesneler verileri işleme özelliği de bulundurur. Böylece doğrudan işlediği veriyi diğer nesnelerle veya merkez sunucuyla paylaşabilir.

Nesnelerin interneti uygulamaları dört farklı kategoride ele alınabilir. Bunlar; kişisel ve ev, kurumsal hizmetler, araçlar ve mobil olarak sıralanabilir. Kişisel ve ev kullanımında IoT, insan yaşamını kolaylaştırıcı özellikleriyle ön plana çıkarken, kurumsal kullanımda ise işletmelere veya kurumlara büyük katkılar sunabilir. IoT ile işlemler çok daha az enerji ve kaynak harcanarak çok daha hızlı bir şekilde yürütülebilir. Araçlarda IoT’un kullanımı ise hava durumu ölçümünden su kaynaklarının kirliliğinin veya kullanım oranının tespitine kadar oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Mobil IoT ise insanların seyahat halindeyken bile evlerindeki veya iş yerlerindeki cihazları kullanabilmelerine olanak sağlar.

 

Nesnelerin İnterneti (IoT) Nasıl Çalışır?

Akla gelebilecek her türlü nesne, teknolojik entegrasyonlar yapılarak akıllı hale getirilebilir. Örneğin bir kavanoz, çeşitli sensör ve araç entegreleriyle içerinde kaç kilogram ürün bulunduğunu veya doluluk oranını tespit edebilir. Buna ek olarak nesneler, Wi-Fi, Bluetooth veya benzeri ağ araçlarıyla erişilebilir veya iletişim kurulabilir hale getirilebilir. Bu sayede başka nesnelerle veya insanlarla temas kurarak, faydalı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Örneğin, reçel kavanozu olarak kullanılan bir akıllı kavanoz, doluluk oranı %10’un altına düştüğü zaman başka nesnelere veya doğrudan sahibi olan insana ağ yoluyla bilgi göndererek reçelin bitmekte olduğunu hatırlatabilir. Buna ek olarak markette alışveriş yapan bir insan, evde ne kadar reçel kaldığını öğrenmek için mobil cihazından evdeki telefona bağlanarak doluluk oranını kontrol edebilir.

IoT’un çalışma sistemi; veri toplama, veriyi işleme ve veriyi iletme üzerine kuruludur. IoT, günlük hayatı kolaylaştırıcı bu gibi basit işlemler için kullanılabileceği gibi aynı zamanda çalışma hayatında son derece komplike işlemler için çeşitli cihazların birbirleriyle iletişim kurması ve bu iletişime göre işlem yapması şeklinde de kullanılabilir.

 

Internet Of Things (IoT) Faydaları

IoT’un faydaları operasyonel olabileceği gibi tüketiciye yönelik kişisel faydaları da olabilir. Nesnelerin İnterneti’nin kullanımının artmasıyla beraber, pek çok sektörde iş yapma şekilleri büyük ölçüde değişmiş ve değişmeye de devam etmektedir. Eskiden oldukça zor ve meşakkatli süreçler barındıran işlemler, IoT ile birlikte hızlı ve kolay hale gelir. Stokların tamamıyla ortadan kaldırılmasını amaçlayan tam zamanında üretim sistemi, son derece zor olmasına rağmen üretim sürecindeki bütün personelin ciddi oranda dikkatli olmasına ve en ufak bir problemin bile büyümeden çözülmesine olanak sağlar. Bu sebeple tam zamanında üretim sistemleri söz konusu olduğunda çalışanlar büyük önem taşır ve sürecin aksamadan ilerleyebilmesi için önemli konumdadırlar. Bu nedenle başarı düzeylerinin sürekli takip edilebilmesi IoT sistemleri aracılığıyla kolaylıkla sağlanabilir.

Tam zamanında üretim sistemlerinde IoT, malzeme tedarikinden makine bakımına, standartlaşmadan çalışan performans ölçümlerine kadar pek çok konuda büyük faydalar sağlar. Tüketiciye yönelik kişisel faydalar ise, insanların kendi evlerindeki hemen her eşyayı uzaktan yönetebilmesine olanak tanır.

 

IoT Uygulama Alanları

"Nesnelerin interneti" olarak da ifade edilen IoT, oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ayrıca uygulama alanı da sürekli olarak genişler. Çünkü her yeni teknoloji, aynı zamanda IoT için de yeni bir alan açmaya adaydır. IoT’un uygulama alanları; akıllı şehirlerden akıllı binalara, akıllı protezlerden akıllı ev aletlerine, akıllı trafik ışıklarından akıllı tarıma ve sağlıktan güvenliğe kadar uzanır. 2020 yılı itibariyle internete bağlı olan ve nesnelerin interneti ağı içerisinde yer alan cihaz sayısının 20 milyarın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 2025 yılına kadar ise bu sayının katlanarak artacağı öngörülür.

Akıllı şehir, bina ve trafik ışıkları söz konusu olduğunda IoT, büyük bir otomatik idare olanağı sunarken tarım alanında ise uzaktan denetlenebilirliğin yanı sıra ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan miktarda sulama yapılmasından, cihazların bitkilerin takibini kendi kendine yapmasına kadar geniş bir alanda kullanılır. Sağlık alanında ise vücuda yerleştirilen çeşitli implantlar yoluyla, kablosuz olarak temasa geçilebilen ve uzun zaman boyunda dışarıdan herhangi bir müdahaleye gerek olmaksızın ölçüm yapılmasına olanak sağlayan akıllı sensörler ile diyabet, inme, kalp, bilişsel bozukluklar ve nörolojik nöbetlere kadar geniş bir uygulama alanı içerisinde sağlık kayıtlarının ölçülmesi ve saklanması için kullanılabilir.