URL, kullanıcılar arasında internet adresi ya da web adresi olarak da adlandırılır. Web sitelerinin ana unsurlarından birisidir. İngilizce “Uniform Resource Locator” kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve “Tekdüzen Kaynak Konumlandırıcı” anlamına gelir. İnternette ya da İntranette web sitelerine erişmek için tarayıcılarda kullanılan adresleri ifade etmek amacıyla kullanılır. Örneğin; https://www.wired.com/category/science/ bir URL’dir.

Bir URL genel olarak dört ana bölümden oluşur. İlk kısım örneğimizde “https” ile gösterilen protokol bölümüdür. Bağlantı türüne göre “http”, “https” ya da başka bir protokol olabilir. Günümüz tarayıcıları bu bölüm yazılmadığında da protokolü kendi bulup yazabilir. İkinci kısım “domain adı”dır. Örnekte bu www.wired.com adresine karşılık gelir. Domain web sitesinin adıdır. Üçüncü bölüm takip edilecek yolu gösteren “/” işaretidir. İngilizce “path” olarak adlandırılan bu kısım, web sitesinin alt kategorilerine erişimi sağlar. URL’in son bölümü ise “web sitesi” olarak adlandırılır ve erişilmek istenen spesifik sayfayı gösterir. Örneğimizde “category/science/” bölümüne karşılık gelir. Ana bilgisayarda tutulan dosya ve klasör ismini gösterir.

Erişim için internetteki her cihazın bir IP adresi bulunur. Bu rakamlar ve harfler serisini ezberlemek güç olduğundan web sitelerine erişmek için daha fazla akılda kalıcı olan URL kullanılır. URL’in ikinci kısmı olan domain, IP adresine karşılık gelir. Böylece dilediğiniz web sitesine kompleks rakamlar harfler serisini ezbere bilmeden girebilirsiniz. Öte yandan URL seçimi oldukça önemlidir. Doğru URL seçimi arama motorları tarafından ön plana çıkmanızı sağlar. Bu sebeple SEO kurallarına uygun URL seçimi web sitenize gelecek ziyaretçi sayısını artırır. Dolayısıyla özellikle ticari siteler için URL seçimi ayrı bir önem taşır.

 

URL Oluştururken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

URL oluşturma firmaya isim bulmak kadar önemlidir. Web siteniz olduğu sürece bu URL size ziyaretçi çekecektir. URL adresini daha sonra değiştirmek farklı sıkıntılara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla doğru URL seçimi kritik bir süreçtir. Bir URL oluştururken daha sonra rahat etmek için dikkat etmemiz gereken kriterler bulunur.

 • URL oluştururken önce ana sayfayı sonra alt kategorileri hiyerarşik halde göz önüne getirmelisiniz.
 • Alt kategori adları, kullanıcıyı doğru şekilde yönlendirici olmalıdır.
 • İyi bir URL, ilgili web sitesi ile bağlantılı kelimeler taşımalıdır.
 • Kısa URL kullanımı bağlantının akılda kalmasını sağlar. Bu sebeple URL olabildiğince kısa seçilmelidir.
 • Kelimeler “tire” işareti ile ayrılmalı, iç içe geçmemelidir. Örneğin; “kedi-maması/kuru-mama” gibi tire işareti kelimeleri ayırmalıdır.
 • Tire işareti (-), alt çizgi ile (_) karıştırılmamalıdır.
 • Çok sayıda tire işareti bir arada kullanılmamalıdır. Bu şekildeki URL adresleri kullanıcılar tarafından spam olarak görülebilir.
 • Büyük harfler ve özel işaretler kullanılmamalıdır. URL küçük harflerden oluşturulmalıdır. @,#,$,%,^,&,*,. gibi karakterlerin kullanımından kaçınılmalıdır.
 • URL oluşturulurken boşluk bırakılmaz.
 • SEO kurallarına uygun seçim yapılmalıdır. Bu doğrultuda kullanılan harf sayısına ve anahtar kelimelere dikkat edilmelidir.
 • Başarılı bir URL seçimi için olabildiğince kolay, kısa ve akılda kalıcı kelimeler seçilmelidir.
 • URL içinde tarih kullanılmamalıdır.
 • Https protokolü seçimi daha güvenli bir URL sağlar.

 

URL Kısaltıcılar

Uzun URL adreslerini akılda tutmak güçtür. Ancak bu tip URL’leri kısaltmak mümkündür. Web siteleri üzerinde çok sayıda URL kısaltıcı web sitesine erişebilirsiniz. URL kısaltıcılar özel bir teknik ile URL adresini kısaltır ve kullanıcıyı aynı yere yönlendirir. Böylece yazdığınız uzun URL adresini kısacık bir link haline getirebilirsiniz. Örneğin; https://www.wired.com/story/the-dark-asteroid-ryugu-finally-comes-into-the-light/ adresini kısaltarak aynı adrese giden https://l24.im/ohMpvWn URL’ini elde edebilirsiniz. URL kısaltıcılar özellikle çok uzun URL adresleri için avantaj sağlar. Bu sebeple uzun URL adresleri için URL kısaltıcıları kullanabilirsiniz. URL kısaltıcıların şu avantajları bulunur:

 • Uzun URL adreslerini kısa hale getirirler.
 • Daha az karakter taşırlar.
 • URL’i paylaşmayı kolaylaştırırlar. Özellikle karakter kısıtı olan sosyal medya alanlarında çok büyük fayda sağlarlar.
 • Daha fazla kullanıcı çekerler.