fb_picel_image

İnsan Kaynakları

Müşterilerimiz için varız ama kendi başarı ve gelişimimiz için de çalışıyoruz.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz

Müşterilerimiz için varız

Müşterilerimizi her yaptığımız iş ve her aldığımız karar için ilk plana koyarak hareket ediyoruz. Kurum içi kültür ve yönetim proseslerimizi hep çalışanlarımızı müşterilerimize en fazla faydayı sağlama ve değer katma yönünde motive etmek ve yetkilendirmek yönünde inşa ediyoruz.

İlişkilerimizde güven ve saygı esastır

Hep birlikte heyecanla çalışabileceğimiz ve her birimizin değer katacağı bir iş ortamında çalışıyoruz. Gerekli araç ve destek sağlandığında en iyi işi çıkarmak istediğimiz ve çıkaracağımız inancına ve yaklaşımına sahibiz. İşe alırken birlikte olağanüstü başarılar sergileyebileceğimiz inançta ve yetenekte takım arkadaşlarını arıyoruz.

Her birimiz yüksek seviyede başarı ve katkı için çalışıyoruz

Başarı ve kişisel katkı Millenicom'un temelidir. Tüm Millenicom çalışanları müşteri beklentilerini hep daha fazlasıyla karşılamak konusunda duyarlı ve odaklıdır. Bunun için sürekli bu yönde hep daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz, kendimizi aşacağımız daha iyi yöntemler ve çabalar peşindeyiz.

Sonuç odaklıyız ve hedeflerimizi hep birlikte takım oyunuyla aşıyoruz

Başarımızın anahtarı şirket içi takımlar ve organizasyonlarımız arasındaki verimli işbirliğidir. Müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamak ve aşmak için tek bir takım olarak çalışırız.

Hızlı hareket ediyoruz

Rakiplerimizden daha hızlı hareket etmek, daha hızla pazara sunmak, müşteriye eriştirmek, gelire ve karlılığa dönüştürmek için çabalarız.

Açıklık ve dürüstlük vazgeçilmezlerimizdir

Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde açıklık, dürüstlük ve doğrudan iletişim asıldır. Bütün bunların bize güven, saygı ve bağlılık kazandıracağı bilinciyle hareket ederiz. Hepimiz en yüksek iş etik ve değerlerini doğrudan sahipleniriz.


İnsan Kaynakları Uygulamamız

Performans Yönetimi

Şirket bünyesinde tüm çalışanlar için iş ve performans planlamaları ve değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler doğrultusunda ücretlendirme ve ödüllendirme uygulamalarını içeren ve sürekli gelişimi hedefleyen performans yönetimi sistemi uygulanmaktadır.Performans Yönetimi sistemimiz, çalışanların performans hedeflerini ve başarı kriterlerini belirlemek; başarı motivasyonlarını arttırmak; performanslarini ölçmek ve ödüllendirmek amaçlarına hizmet etmektedir. Her bir çalışanın Performans Planlaması ve Performans Değerlendirmesi, şirketin misyon vizyon, dönemsel hedefleri ve iş grubunun dönemsel hedefleri doğrultusunda yöneticileri tarafından yapılarak yerine getirilir.

Gelişim Planlaması

Her yıl performans değerlendirme ve planlama sürecinin bir parçası olarak her çalışanın gelişme alanları yöneticisi ile birlikte belirlenmektedir.

Şirket İçi Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi programı kapsamında performansı ve potansiyeli yüksek olan çalışanların yetenek ve potansiyelleri özel olarak değerlendirilmekte ve özel gelişim ve liderlik programları ile desteklenmektedir.


Millenicom Çalışma Politikası

Şirketimizin değeri; ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, çalışanlarımızın kalitesi ve katkılarıyla oluşur. En iyi çalışanı ve yetişkin insan gücünü şirketimizde istihdam etmek, yeteneklerinden güç almak, gelişmelerine imkan tanımak çalışan politikalarımızın ana ilkelerini oluşturur.

Millenicom çalışma İlkeleri ve Etik Kodu

Etik Kodumuz, tüm çalışanlarımızın uymakla yükümlü olduğu temel davranış ve tutumların etik değerler çerçevesinde bir kurallar bütünlüğüne kavuşturulmasını sağlamayı amaçlar.

Etik Kodlarımız

 • Birbirimize güven ve saygı, birlikte çalışma ortamı ve bilgi paylaşım
 • Başkalarına saygı, dürüstlük, açıklık ve güven
 • Hukuka saygı ve yasalara uyumluluk
 • üst seviyede sahiplenme ve örnek davranışlar sergileme
 • Gizliliğe saygı, kişisel verilerin korunması ve kayıtların doğruluğu
 • Fiziksel ve bilgi varlıklarımızın akılcı şekilde kullanımı ve korunması
 • çıkar çatışmalarından kaçınma
 • çevremiz ve medya ile dürüst iletişim
 • çevreye duyarlılık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ürün kalitesi ve güvenliği

Seçme ve Yerleştirme Yönetimi politikaları ve süreçleri aşağıdaki prensipleri kapsamaktadır

 • Açık, adil ve güvenilir işleyiş
 • üst Yönetim, IK, Ilgili Yöneticiler ve Danışmanlar arasında etkin koordinasyon
 • Yetkinlik (Ana kriterler) dışına çıkmama
 • Adaylar açısından gizliliğe özen
 • Tepeden aşağıya yöneticisi ile birlikte seçme ve yerleştirme
 • Seçim sonrası atama bilgilendirmelerinin açık ve hızlı biçimde yapılması

Yeni Mezun - Uzman Geliştirme

Millenicom, geleceğini, kurumsal kültürüne ve iş hedeflerine hızlı adapte olabilecek; liderlik potansiyeli olan yeni mezunlarla inşa eder ve onlara yapısal uzmanlık gelişim olanakları sağlar. Yeni mezun programında; ana dili yazılı ve sözlü kullanma yetkinliği; iyi derecede İngilizce; iyi derecede bilgisayar ofis programları bilgisi, bilinçli kariyer hedefi, gelişime ve öğrenmeye açık olmak, iş hayatıyla öğrencilik yıllarında tanışıklık, staj deneyimleri, iletişim ve takımdaşlık becerileri, liderlik potansiyeli arıyoruz. Erkek adaylar için askerlik yapmış olma şartı aramıyoruz. Yeni Mezun'lar yoğun olarak iş üzerinde eğitim alırlar, şirket içi gelişim projelerine katılırlar, uzmanlaşacakları alanlarla ilgili teknik eğitimlerden ve kurum içi beceri geliştirme eğitimlerinden faydalanmak suretiyle profesyonel gelişimlerinde ilerlerler.


Kariyer Olanakları

Açık pozisyonlarımızı Kariyer.net ve LinkedIn üzerinden takip edebilirsiniz.